Biroul de Credit este o societate de drept privat care administreaza o baza de date organizata in sistem centralizat, care contine date referitoare la activitatea de creditare desfasurata de institutiile financiar-bancare, autorizate potrivit legii. Baza de date a Biroului de Credit poate fi consultata de catre institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, societatile de asigurari si cele de recuperare creante care au incheiat un Contract cu Biroul de Credit.

Prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit se realizeaza in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

Participantii si Biroul de Credit prelucreaza, in comun, datele personale ale persoanelor vizate, prin colectarea, stocarea si dezvaluirea informatiilor necesare si relevante pentru determinarea gradului de indatorare si evaluarea bonitatii persoanelor vizate la momentul solicitarii/acordarii creditului si pe parcursul derularii contractului de credit.

Persoanele vizate ale caror date sunt prelucrate in Sistemul Biroului de Credit sunt solicitanti de credit, imprumutati, co-debitori sau garanti.

La Biroul de Credit sunt prelucrate informaţii referitoare la persoanele fizice care solicita sau obtin un credit.

Categoriile de date prelucrate de catre Biroul de Credit sunt urmatoarele:

1. Date de identificare ale persoanei vizate;

2. Date referitoare la angajator;

3. Date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate;

4. Date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, (cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei);

5. Date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;

6. Date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;

7. Numarul interogarilor efectuate de Participanti pentru persoana vizata.

Participanţii pot interoga baza de date a Biroului de Credit atunci când li se solicită acordarea unui produs de tip credit sau atunci când monitorizează comportamentul propriilor debitori.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un numar format din 3 cifre (300-850), rezultat in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile referitoare la creditele inregistrate in Sistemul Biroului de Credit despre o persoana vizata (un solicitant sau un detinator de credit).

FICO® Score de la Biroul de Credit este furnizat Participantilor ca parte a Raportului de Credit.

Cand li se solicita acordarea unui credit, unii participanti pot folosi FICO® Score de la Biroul de Credit pentru a evalua capacitatea de rambursare a creditului. Participantii care il folosesc informeaza persoanele vizate in acest sens.

Fiecare Participant care utilizeaza FICO® Score de la Biroul de Credit stabileste, in functie de normele proprii de creditare, o limita valorica minima a FICO® Score de la Biroul de Credit in vederea acordarii creditului.

Persoana vizata are posibilitatea de a solicita Participantului, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit cu FICO® Score de la Biroul de Credit, care a fost utilizat de acesta in analiza cererii de credit. Acest Raport de Credit va contine pana la 4 motive care au determinat scaderea Scorului respectiv, fata de valoarea maxima.

Fiecare inregistrare se pastreaza in baza de date a Biroului de Credit pentru 4 ani, inclusiv cea referitoare la restanta achitata.